Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Szanowni Państwo, informujemy, że jedna z firm komercyjnych - Ewidencja Własności Przemysłowej [EWP] (występująca również jako Rejestr Własności Przemysłowej [RWP]), proponuje wpis do rejestru znaków towarowych, żądając wpłaty określonej kwoty, wskazuje przy tym różne numery rachunków bankowych.

Jednocześnie informujemy, że:

1) działalność tej firmy nie ma żadnego związku z działalnością Urzędu Patentowego, nie jest przez Urząd inspirowana ani autoryzowana,

2) Urząd Patentowy RP nie wystawia faktur i nie korzysta z usług podmiotów trzecich przy pobieraniu opłat urzędowych.

Poniżej przedstawiamy przykłady faktur z różnymi numerami kont bankowych:

01. EWP (11.06.2018) konto 24 1320 1537 4145 1755 3000 0001

02. EWP (11.06.2018) konto 55 1560 0013 2007 7397 1000 0001

03. EWP (11.06.2018) konto 66 1560 0013 2007 7188 8000 0001

04. EWP (11.06.2018) konto 86 1750 0012 1975 7000 0013 1503

05. EWP (16.05.2018) konto 19 1320 1537 4121 6583 3000 0001

06. EWP (16.05.2018) konto 26 7999 9995 0652 4252 0504 0001

07. EWP (26.07.2018) konto 14 1600 1462 1873 2053 6000 0002

08. EWP (26.07.2018) konto 49 1160 2202 0000 0003 5341 1662

09. EWP (26.07.2018) konto 41 1600 1462 1873 2053 6000 0001

10. EWP (26.07.2018) konto 74 7999 9995 0652 4419 5404 0001

11. EWP (26.07.2018) konto 60 1750 0012 1975 7000 0014 5939

12. EWP (21.08.2018) konto 04 1050 1025 1000 0092 5620 7169

13. EWP (21.08.2018) konto 65 2490 0005 0000 4000 9697 2778

14. EWP (22.08.2018) konto 40 1540 1287 2001 0001 0285 0001

15. EWP (23.08.2018) konto 88 2530 0008 2015 1041 0165 0002

16. EWP (17.10.2018) konto 23 1160 2202 0000 0003 6220 9545

17. EWP (17.10.2018) konto 58 1600 1462 1874 7105 3000 0001

18. EWP (17.10.2018) konto 92 1600 1462 1874 7109 6000 0001

19. EWP (17.10.2018) konto 81 1160 2202 0000 0003 6221 1411

20. EWP (17.10.2018) konto 58 1750 0012 1957 7000 0022 0374

21. EWP (21.11.2018) konto 61 2490 0005 0000 4000 9188 2096

22. EWP (23.11.2018) konto 92 1600 1462 1874 7109 6000 0001

23. EWP (23.11.2018) konto 82 1320 1537 4203 4281 3000 0001

24. EWP (17.12.2018) konto 56 1320 1537 4203 4470 3000 0001

25. EWP (18.12.2018) konto 56 1320 1537 4203 4470 3000 0001

26. EWP (18.12.2018) konto 80 1600 1462 1871 4475 0000 0001

27. EWP (18.12.2018) konto 92 1600 1462 1874 7109 6000 0001

28. EWP (14.01.2019) konto 59 1750 0012 1975 9000 0023 8291

29. EWP (21.01.2019) konto 69 1540 1216 2054 0001 6080 0001

30. EWP (24.01.2019) konto 11 1160 2202 0000 0003 6509 8518

31. EWP (19.02.2019) konto 75 1320 1537 4233 5737 3000 0001

32. EWP (22.02.2019) konto 29 2530 0008 2015 1043 6430 0001

33. EWP (26.02.2019) konto 51 1540 1072 2020 0001 9474 0001

34. EWP (26.02.2019) konto 90 1160 2202 0000 0003 6966 6572

35. RWP (01.03.2019) konto 98 1560 0013 2009 5724 1000 0004

36. EWP (08.03.2019) konto 95 1560 0013 2009 6968 2000 0001

37. EWP (04.06.2019) konto 55 1020 1332 0000 1702 1175 2740

38. EWP (04.06.2019) konto 58 2490 0005 0000 4000 6412 0653

39. EWP (05.06.2019) konto 79 1600 1462 1821 2792 3000 0001