Nowe funkcjonalności Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP)

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od dnia 5 lutego br. jest możliwe prowadzenie z Urzędem korespondencji drogą elektroniczną z wykorzystaniem dedykowanej Platformy Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP). W ramach udostępnionego rozwiązania, osoby zainteresowane ochroną praw własności przemysłowej, mogą dokonać zgłoszenia znaku towarowego, wzoru przemysłowego, wynalazku, wzoru użytkowego, a także wnieść stosowne opłaty bezpośrednio, korzystając z systemu płatności elektronicznych. Dodatkowo, Klienci posiadający konto w PUEUP, mogą zamówić subskrypcję informacji z e-wyszukiwarki, złożyć wniosek elektroniczny o wyciąg z rejestru, a także wystąpić z wnioskiem o wydanie dokumentu pierwszeństwa.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż w związku z uruchomieniem powyższej platformy PUEUP nie ma możliwości technicznych przeniesienia do niej wcześniejszej wysyłanej korespondencji za pośrednictwem platformy ePUAP. Korespondencję w rozpoczętych sprawach należy kontynuować na nowej platformie PUEUP. Za wspomnianą niedogodność serdecznie przepraszamy. Wyrażamy nadzieję, że nowa platforma spotka się z Państwa oczekiwaniami i istotnie zwiększy efektywność pracy z naszymi systemami.

login