UWAŻAJ NA FAŁSZYWE MAILE! NIE POCHODZĄ Z URZĘDU PATENTOWEGO RP!

Informujemy, że pojawił się nowy przypadek wyłudzania pieniędzy od Klientów Urzędu Patentowego RP. Oszuści wysyłają wiadomości e-mail z adresu: rejestracja@urzad-patentowy.gov.pl. W treści tych wiadomości znajduje się informacja o zarejestrowaniu w Urzędzie Patentowym RP zgłoszonego znaku oraz link za pomocą którego można pobrać podrobioną decyzję wraz z podrobionym świadectwem prawa ochronnego. W podrobionej decyzji pojawia się numer konta bankowego, który nie należy do Urzędu Patentowego RP: IBAN: DE 06 1101 0101 5546 4575 72 oraz nr BIC: SOBKDEB2XXX. Na podobnych decyzjach mogą pojawić się również inne numery kont, należące do banków komercyjnych.

Przykłady sfałszowanych dokumentów

Urząd Patentowy RP informuje, że nigdy nie wysyła wezwań, decyzji czy innych pism za pośrednictwem wiadomości e-mail. Jedyną drogą elektroniczną, za pomocą której Urząd koresponduje ze swoimi Klientami jest Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego RP (PUEUP), bądź Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Przypominamy również, że zanim dokonają Państwo jakiejkolwiek opłaty na rzecz Urzędu Patentowego RP należy:

  • sprawdzić, czy pieniądze wpłacane są na numer konta Urzędu Patentowego RP:

NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

  • skontaktować się z Urzędem Patentowym RP (tel. 22 579 05 55) lub ze swoim pełnomocnikiem, w razie jakichkolwiek wątpliwości.

Urząd Patentowy RP posiada jeden numer rachunku bankowego. Jeśli numer konta nie zgadza się, z pewnością wiadomość jest fałszywa.

Urząd jest w stałym kontakcie z organami ścigania.

Prosimy Państwa jednak o wzmożona czujność, a w razie wątpliwości o kontakt z Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej.