Informacje

Chroń swoje prawa przed naruszeniami

Po zarejestrowaniu swojego znaku towarowego (lub każdego innego prawa własności intelektualnej) należy upewnić się, że nie jest używany na rynku przez nieuprawnione podmioty.

Nowa Zelandia dołącza do TMview

Z dniem 17 lutego 2020 roku Urząd Własności Intelektualnej Nowej Zelandii (IPONZ) udostępnił swoje dane dotyczące znaków towarowych w wyszukiwarce TMview.

Kuba dołącza do TMview oraz DesignView

Z dniem 9 grudnia 2019 r. Kubański Urząd Własności Przemysłowej (OCPI) udostępnił swoje dane dotyczące znaków towarowych i wzorów przemysłowych w wyszukiwarkach TMview oraz DesignView.