Konkurs na krótki film promujący ochronę własności intelektualnej

Celem Konkursu pod hasłem „Oryginał jest tylko jeden - wspólnie walczymy z podróbkami” jest przygotowanie krótkiego filmu, którego tematyka będzie nawiązywać do ochrony własności intelektualnej, w szczególności wynalazków, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i utworów.

Termin składania prac: 16 października 2019 r.

Rozstrzygnięcie Konkursu: 15 listopada 2019 r.

Filmy należy dostarczyć na adres:
Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój 419

z dopiskiem „konkurs na film”

Wszelkie dodatkowe pytania można kierować na adres: konkurs@uprp.pl

Szczegółowe warunki Konkursu zawarte zostały w regulaminie zamieszczonym poniżej.

login