Roving Seminars - spotkania on-line organizowane przez WIPO

Urząd Patentowy RP uprzejmie informuje, że Światowa Organizacja Własności Intelektualnej (WIPO) zaprasza na serię spotkań on-line z serii Roving Seminars, które mają na celu udostępnienie informacji o inicjatywach oraz usługach świadczonych przez WIPO osobom zainteresowanym, w czasie, gdy wiele z nich podlega różnym ograniczeniom związanym z pandemią COVID 19.

„Wybrane zagadnienia zmian w ustawie Prawo własności przemysłowej i ich wpływ na zakres ochrony znaków towarowych i wzorów przemysłowych” [ODWOŁANIE WYKŁADU]

W związku z pojawieniem się przypadków koronawirusa w Polsce, mając na uwadze zdrowie uczestników spotkania, kierownictwo Urzędu Patentowego RP podjęło decyzję o przełożeniu wydarzenia na późniejszy termin.

Conference „What’s up Brand? Corporate image design”, June 29-30, 2020

The Patent Office of the Republic of Poland invites you to an exceptional dose of positive experiences and valuable information on how not only to get noticed but also be appreciated in time of rapid development of digital technologies on one hand and a growing need to build competitive advantage on the other.
login