„Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych” - spotkanie konsultacyjno-informacyjne

Urząd Patentowy RP zaprasza do udziału w spotkaniu konsultacyjno-informacyjnym w formule warsztatowej z Panią mecenas Eweliną Pijewską i Panem dr. Michałem Mazurkiem nt.: „Informacyjny charakter oznaczenia jako przeszkoda rejestracji znaku towarowego – przegląd orzecznictwa sądów administracyjnych”

Spotkanie informacyjne prezentujące efekty realizacji projektu „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej serdecznie zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu podsumowującym realizację projektu pn. „Platforma Usług Elektronicznych Urzędu Patentowego (PUEUP)”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś 2 E-administracja i otwarty rząd, działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych, w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Konferencja „Mediacja i arbitraż w sporach dotyczących własności intelektualnej”

Z inicjatywy Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO) i Urzędu Patentowego RP oraz we współpracy z Ministerstwem Rozwoju, w dniu 4 lutego 2020 r. odbyła się konferencja na temat „Mediacji i arbitrażu w sporach dotyczących własności intelektualnej”.

Konferencja skierowana była przede wszystkim do przedsiębiorców zainteresowanych tematem alternatywnych metod rozwiązywania sporów (ADR) dotyczących własności intelektualnej, obejmujących mediację i arbitraż.