Funkcjonowanie Urzędu Patentowego RP w okresie epidemii

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w okresie zagrożenia epidemicznego Urząd Patentowy RP pracuje, wykonując swoje ustawowe obowiązki. Niemniej, z uwagi na bezpieczeństwo i troskę o naszych Klientów oraz Pracowników Urzędu, jak również zgodnie z zaleceniami Prezesa Rady Ministrów dotyczącymi przejścia administracji publicznej w tryb pracy zdalnej:

 1. Rekomendujemy dokonywanie zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej oraz prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej, za pośrednictwem PUEUP

  Zachęcamy do wskazywania danych elektronicznych (e-mail, SMS) do realizacji usługi e-Powiadomienia o upływającym okresie ochrony
 2. Informujemy, że przy wejściu głównym do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej została umieszczona wrzutnia na dokumenty, która pozwoli w wygodny i bezpieczny dla Państwa sposób złożyć dokumenty w Urzędzie.
 3. Rozprawy przed kolegiami orzekającymi ds. spornych odbywają się z zachowaniem reżimu sanitarnego.
 4. Ponadto ograniczone zostają działania wymagające bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz:
  1. zachęcamy do wybierania innych niż bezpośrednia form kontaktu z Konsultantami Centrum Informacji, takich jak: telefon, e-mail, wirtualne okno obsługi informacyjnej, live-chat (dla zalogowanych do konta użytkownika PUEUP);
  2. zamknięta zostaje czytelnia Urzędu Patentowego;
  3. nie działają również: punkt bezpośrednich spotkań z Ekspertami Urzędu oraz kasa Urzędu.

Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów dotyczących funkcjonowania Urzędu Patentowego.