Funkcjonowanie Urzędu Patentowego RP w okresie epidemii

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w okresie zagrożenia epidemicznego Urząd Patentowy RP pracuje, wykonując swoje ustawowe obowiązki. Niemniej, z uwagi na bezpieczeństwo i troskę o naszych Klientów oraz Pracowników Urzędu:

- rekomendujemy dokonywanie zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej oraz prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej, za pośrednictwem PUEUP.

- od dnia 16 marca br ograniczone zostaną działania wymagające bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz:

- zamknięta zostaje czytelnia Urzędu Patentowego,

- nie działają również punkt bezpośrednich spotkań z Klientami Urzędu, punkt sprzedaży wydawnictw oraz kasa Urzędu,

- punkt spotkań bezpośrednich w Centrum Informacji będzie obsługiwał wyłącznie osoby, które umówiły się na spotkanie z jednodniowym wyprzedzeniem. Wizyty można umówić telefonicznie pod nr 22 579 05 55 lub mailowo pod adresem: Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl

Zachęcamy do korzystania z wirtualnego okna obsługi informacyjnej,

- e-Powiadomienia o upływającym okresie ochrony będą przesyłane do osób, które wskazały dane elektroniczne (e-mail, SMS), zachęcamy do wskazywania danych elektronicznych.

31 marca 2020 r. wszedł w życie rządowy pakiet ustaw, które składają się na tarczę antykryzysową. Więcej informacji na ten temat znajdziecie Państwo w Komunikacie Urzędu Patentowego RP o uchwaleniu pakietu ustaw tzw. Tarczy Antykryzysowej.

16 maja 2020 r. weszła w życie ustawa z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. poz. 875). Więcej informacji w komunikacie w sprawie biegu terminów przed Urzędem Patentowym RP.

Uprzejmie informujemy, że wznowione zostają rozprawy przed kolegiami orzekającym ds. spornych.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu mailowego – jak zawsze służymy Państwu pomocą i szczegółowymi informacjami. Prosimy także o śledzenie dalszych komunikatów dotyczących funkcjonowania naszej instytucji.

login