Funkcjonowanie Urzędu Patentowego RP w okresie zagrożenia epidemicznego

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w okresie zagrożenia epidemicznego Urząd Patentowy RP pracuje, wykonując swoje ustawowe obowiązki. Niemniej, z uwagi na bezpieczeństwo i troskę o naszych Klientów oraz Pracowników Urzędu:

- rekomendujemy dokonywanie zgłoszeń przedmiotów własności przemysłowej oraz prowadzenie korespondencji w formie elektronicznej, za pośrednictwem PUEUP.

- od dnia 16 marca br ograniczone zostaną działania wymagające bezpośredniego kontaktu z osobami z zewnątrz:

- odwołane zostają rozprawy przed kolegiami orzekającymi ds. spornych,

- zamknięta zostaje czytelnia Urzędu Patentowego,

- nie działają również punkt bezpośrednich spotkań z Klientami Urzędu, punkt sprzedaży wydawnictw oraz kasa Urzędu,

- e-Powiadomienia o upływającym okresie ochrony będą przesyłane do osób, które wskazały dane elektroniczne (e-mail, SMS), jednocześnie zawiesza się wysyłanie powiadomień w formie papierowej.

Jednocześnie zachęcamy do kontaktu mailowego– jak zawsze służymy Państwu pomocą i szczegółowymi informacjami. Prosimy także o śledzenie dalszych komunikatów dotyczących funkcjonowania naszej instytucji.

login