Konwergencja

1) Graficzne sposoby przedstawiania wzorów przemysłowych

Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie przedstawienia wzorów przemysłowych 

2) Klasyfikacja nicejska

Wspólne komunikaty dotyczące: wykonania wyroku w sprawie „IP Translator”, praktyki w zakresie ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej, praktyki w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji

3) Znaki towarowe czarno-białe

Wspólny komunikat dotyczący zakresu ochrony znaków towarowych czarno-białych

4) Względne podstawy odmowy - prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd

Wspólny komunikat oraz wspólna praktyka w zakresie względnych podstaw odmowy – prawdopodobieństwo wprowadzenia w błąd (wpływ elementów pozbawionych charakteru odróżniającego/ o charakterze mało odróżniającym)

5) Rodzaje znaków towarowych

Wspólny komunikat w sprawie sposobu przedstawienia nowych rodzajów znaków towarowych

6) Znaki towarowe przestrzenne

Wspólny komunikat dotyczący oceny charakteru odróżniającego znaków trójwymiarowych (przestrzennych) zawierających elementy słowne lub graficzne, gdy sam kształt nie ma charakteru odróżniającego

7) Wzory przemysłowe – ujawnianie w internecie

Wspólny komunikat dotyczący kryteriów oceny ujawniania wzorów przemysłowych w internecie

8) Używanie znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany

Wspólny komunikat dotyczący używania znaku towarowego w postaci różniącej się od postaci, w jakiej znak ten został zarejestrowany

login