Wspólne komunikaty dotyczące: wykonania wyroku w sprawie „IP Translator”, praktyki w zakresie ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej, praktyki w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji

Urząd Patentowy RP informuje o wydanym „Wspólnym komunikacie dotyczącym praktyki w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji”.

Wspólny komunikat zawiera wytyczne w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji, wypracowane w ramach projektu „CP1: Harmonisation of Classification”, który wchodzi w zakres „Programu Konwergencji” koordynowanego przez Urząd ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) w Alicante. Celem tego projektu jest harmonizacja praktyk w zakresie klasyfikacji towarów i usług.

Wypracowane wytyczne mają pomagać przy określaniu, czy dany termin klasyfikacji jest wystarczająco jasny i precyzyjny, aby mógł zostać zawarty w wykazie towarów i usług zgłoszonego znaku towarowego.

Wspólny komunikat jest efektem ścisłej współpracy urzędów patentowych krajów członkowskich UE, Urzędu Patentowego Norwegii oraz OHIM w ramach „Programu Konwergencji”, którego celem jest harmonizacja praktyk dotyczących znaków towarowych w całej Europie. Wypracowanie wspólnych praktyk w ramach Programu konwergencji jest procesem, w który Urząd Patentowy RP jest również od samego początku aktywnie zaangażowany.

Jednocześnie Urząd Patentowy RP informuje o aktualizacji wcześniejszych Wspólnych komunikatów dotyczących odpowiednio: wykonania wyroku w sprawie „IP Translator” oraz praktyki w zakresie ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej, opublikowanych dnia 20 listopada 2013 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatów.

Wspólny komunikat dotyczący wykonania wyroku w sprawie „IP Translator”

Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie ogólnych określeń nagłówków Klasyfikacji nicejskiej

Wspólny komunikat dotyczący praktyki w zakresie dopuszczalności terminów klasyfikacji

login