Wspólny komunikat dotyczący oceny charakteru odróżniającego znaków trójwymiarowych (przestrzennych) zawierających elementy słowne lub graficzne, gdy sam kształt nie ma charakteru odróżniającego

Urząd Patentowy RP ma przyjemność poinformować o przyjętym „Wspólnym Komunikacie oraz Wspólnej Praktyce dotyczącej oceny charakteru odróżniającego znaków trójwymiarowych (przestrzennych) zawierających elementy słowne lub graficzne, gdy sam kształt nie ma charakteru odróżniającego”.

Wspólny Komunikat oraz Wspólna Praktyka zostały wypracowane przez urzędy krajowe ds. własności intelektualnej wraz z Urzędem UE ds. Własności Intelektualnej (EUIPO) w ramach „Programu Konwergencji”. Jest to już siódmy dokument harmonizujący praktykę w zakresie znaków towarowych na poziomie UE.

Wspólna praktyka w zakresie znaków przestrzennych została opracowana w formie Wspólnego Komunikatu w celu zwiększania przejrzystości, pewności i przewidywalności prawa z korzyścią zarówno dla ekspertów badających zgłoszenia, jak i dla Zgłaszających. Zakresem stosowania wspólnej praktyki jest ocena ogólnego nieodłącznego odróżniającego charakteru znaków przestrzennych składających się z niemającego charakteru odróżniającego kształtu samych towarów, opakowań lub pojemników oraz z innych elementów objętych danym znakiem przestrzennym, w ramach badania bezwzględnych podstaw odmowy rejestracji.

Niniejsza Wspólna Praktyka będzie obowiązywać dla postępowań wszczętych po dniu ogłoszenia niniejszego Wspólnego Komunikatu, czyli po 1 kwietnia 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią komunikatu.

Wspólny komunikat dotyczący oceny charakteru odróżniającego znaków trójwymiarowych (przestrzennych) zawierających elementy słowne lub graficzne, gdy sam kształt nie ma charakteru odróżniającego

login