„Postępowanie odwoławcze przed EUIPO – teoria i praktyka” – spotkanie konsultacyjno-informacyjne w Urzędzie Patentowym RP

29 stycznia 2020 r.

Urząd Patentowy RP zorganizował spotkanie konsultacyjno-informacyjne z Panią dr Kingą Guzdek z Izb Odwoławczych Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO).

W ramach warsztatu poruszone zostały między innymi następujące zagadnienia:

  • dowody na używanie znaku towarowego;
  • dopuszczalność dowodów w postępowaniu odwoławczym;
  • praktyczne wskazówki przy pisaniu wniosków;
  • przykłady z praktyki.


Wykład odbył się dnia 29 stycznia 2020 r. (środa) w godz. 11:00-13:00 w siedzibie Urzędu Patentowego RP (Warszawa, al. Niepodległości 188/192) w sali nr 557.

„Postępowanie odwoławcze przed EUIPO – teoria i praktyka” - dr Kinga Guzdek

Zachęcamy do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej

Wydarzenie zostało zorganizowane przy współpracy z Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Image
EUIPO - Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej