API do statystyk

1. Wynalazki i wzory użytkowe zgłoszone przez podmioty krajowe i zagraniczne
https://statystyka.pue.uprp.gov.pl/team/uprp/zgl_kraj_zag

2. Wynalazki i wzory użytkowe zgłoszone przez podmioty krajowe według rodzaju podmiotu
https://statystyka.pue.uprp.gov.pl/team/uprp/zgl_rodz_pod

3. Wynalazki i wzory użytkowe zgłoszone przez podmioty krajowe według województw
https://statystyka.pue.uprp.gov.pl/team/uprp/zgl_woj

4. Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe udzielone podmiotom krajowym i zagranicznym
https://statystyka.pue.uprp.gov.pl/team/uprp/udziel_kraj_zag

5. Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe udzielone podmiotom krajowym według rodzaju podmiotu
https://statystyka.pue.uprp.gov.pl/team/uprp/udziel_rodz_pod

6. Patenty i prawa ochronne na wzory użytkowe udzielone podmiotom krajowym według województw
https://statystyka.pue.uprp.gov.pl/team/uprp/udziel_woj

7. Znaki towarowe zgłoszone przez podmioty krajowe i zagraniczne 
https://statystyka.pue.uprp.gov.pl/team/uprp/zt_zgl_kraj_zag

8. Prawa ochronne na znaki towarowe udzielone podmiotom krajowym i zagranicznym
https://statystyka.pue.uprp.gov.pl/team/uprp/zt_udz_kraj_zag

9. Wzory przemysłowe zgłoszone przez podmioty krajowe i zagraniczne 
https://statystyka.pue.uprp.gov.pl/team/uprp/wp_zgl_kraj_zag

10. Prawa z rejestracji wzorów przemysłowych udzielone podmiotom krajowym i zagranicznym
https://statystyka.pue.uprp.gov.pl/team/uprp/wp_udz_kraj_zag  

login