Ciało ludzkie, w różnych jego stadiach formowania się i rozwoju, a więc także w formie w pełni wykształconej, nie jest uważane za wynalazek i nie podlega ochronie patentowej (art. 933 ust. 1 pwp). Wynalazkami nie są również części ciała ludzkiego, bez względu na to, czy zostały wyizolowane z ciała osoby żyjącej, czy osoby zmarłej. Zatem organy ludzkie przeznaczone do transplantacji lub implantacji (zarodki) są w ogólności wyłączone z patentowania.

Wytwór określony poprzez sposób jego wytworzenia („produkt przez sposób”) nie posiadają zdolności patentowej, jeżeli sam sposób lub jeden z jego etapów jest wyłączony z patentowania, np. jako wynalazek, którego wykorzystywanie byłoby sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami (art. 29 ust. 1 pkt 1 pwp) albo jako sposób leczenia ludzi i zwierząt metodą chirurgiczną lub terapeutyczną (art. 29 ust. 1 pkt 3 pwp). W pozostałych przypadkach wytwory określone sposobem wytworzenia nie są wykluczone z patentowania.

Zdolność patentową posiadają produkty otrzymane z tkanek i organów ludzkich, powstałe z ich technicznego przetworzenia (np. frakcja osocza krwi, wyciągi z grasicy lub śledziony), o ile wytworzenie takiego produktu nie wymaga przeprowadzenia zabiegu chirurgicznego lub terapeutycznego, o którym mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3 pwp, a otrzymany produkt nie zostanie wprowadzony do tego samego organizmu.

Patent może być również udzielony na produkt powstały poprzez namnażanie komórek poza organizmem ludzkim lub zwierzęcym, np. skóra albo sztuczna kość otrzymana w hodowli in vitro, nawet jeżeli fragment tkanki służącej do zapoczątkowania hodowli pochodził z tego samego organizmu. W tym przypadku do organizmu nie zostaje wprowadzona tkanka pobrana, lecz tkanka sztucznie wyhodowana.

Organy zwierzęce przeznaczone do transplantacji mogą być objęte ochroną patentową, jeżeli charakteryzują się co najmniej jedną cechą techniczną powstałą podczas przygotowania tego organu do przeszczepienia. Przykładowo, implant kostny powstały poprzez pobranie fragmentu kości ze zwierzęcia i usunięciu z niej całego materiału genetycznego, może być chroniony patentem.

Implanty zawierające w sobie element wytworzony sztucznie (np. tytanowy implant kręgowy z klatką na wióry kostne) oraz element pobrany z organizmu ludzkiego lub zwierzęcego (np. umieszczone w klatce implantu wióry kostne stanowiące rusztowanie wspomagające osteosyntezę) posiadają zdolność patentową, jeżeli fragmenty tkanki nie zostaną wprowadzone do tego samego organizmu. Nie szkodzi to patentowalności części implantu wytworzonej sztucznie.

Zdolność patentową posiadają implanty sztuczne, jeżeli określające je cechy techniczne nie zawierają elementów procedury terapeutycznej lub chirurgicznej.