Zgłoszenie znaku towarowego krok po kroku

1. Sprawdź, co to jest znak towarowy;

2. Sprawdź, jakie oznaczenia nie mogą uzyskać ochrony;

3. Sprawdź, czy istnieją znaki towarowe identyczne lub podobne do tego, które ma być przedmiotem Twojego zgłoszenia. W tym celu przeszukaj następujące bazy: e-Wyszukiwarka (PUEUP) dla znaków towarowych, TMview, Madrid Monitor, eSearch plus i Global Brand Database.

4. Dokonaj zgłoszenia znaku towarowego: wypełnij podanie wraz z wykazem towarów i usług według klasyfikacji nicejskiej (TMClass) i wnieś opłatę za zgłoszenie.

Przy przygotowywaniu wykazu towarów i usług Urząd Patentowy zdecydowanie zaleca korzystanie z narzędzia TMclass, znajdującego się na stronie internetowej TMclass. Następnie wnieś opłatę za zgłoszenie.

Jak chronić znak towarowy w Polsce? – instruktaż 

TMclass –  instruktaż  

W przypadku konieczności zasięgnięcia porady lub konsultacji można zwrócić się do rzecznika patentowego, adwokata lub radcy prawnego.

5. Twoje zgłoszenie zostanie ujawnione w e-Wyszukiwarce (PUEUP) w części znaki towarowe w terminie do dwóch miesięcy od daty zgłoszenia.

6. Jeżeli Urząd nie stwierdzi przeszkód rejestracyjnych, Twoje zgłoszenie zostanie opublikowane w Biuletynie Urzędu Patentowego.

7. W terminie 3 miesięcy od daty ogłoszenia w BUP osoby trzecie mogą wnieść sprzeciw wobec Twojego zgłoszenia.

8. W przypadku braku sprzeciwu lub w przypadku wydania ostatecznej decyzji w sprawie sprzeciwu Urząd wyda decyzję o udzieleniu prawa ochronnego lub odmowie udzielenia prawa ochronnego.

9. W przypadku otrzymania decyzji warunkowej dokonaj opłaty za ochronę i publikację.

10. Decyzja zostanie opublikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego

11. Monitoruj, czy ktoś nie narusza Twojego prawa i odnawiaj swoje prawo.

ilustracja wyjaśniająca co może być znakiem towarowym

ilustracja obrazująca procedurę rejestracji znaku towarowego