Sprzedaż wydawnictw

Zakończenie sprzedaży wydawnictw przez Urząd Patentowy RP

Wszystkie wydawnictwa, możesz nabyć osobiście w siedzibie Urzędu, a także składając zamówienie telefonicznie lub e-mailem. Sprzedaż wysyłkowa realizowana jest po dokonaniu wpłaty na konto Urzędu (cena książki oraz koszty wysyłki ustalane w zależności od ilości zamówionych pozycji). Sprzedaż w siedzibie Urzędu realizowana jest poprzez okazanie potwierdzenia przelewu wniesienia stosownej opłaty bądź poprzez wpłatę gotówkową.

Urząd Patentowy Rzeczpospolitej Polskiej
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój nr 10 (parter)
tel.: (22) 579 01 07, 579 02 24
e-mail: wydawnictwa@uprp.gov.pl

Orzecznictwo Kolegiów Orzekających ds. spornych UPRP. Tom I: Znaki towarowe i Wzory przemysłowe

Cena: 51.45 zł

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2020

Prawo własności przemysłowej

Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r.
Stan prawny na dzień 27 lutego 2020 r.

Cena: 30.45 zł

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2020

Regulamin wykonawczy do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich z dnia 5 października 1973 r.

Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2020 r.

Cena: 23.10 zł

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2020

Wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w trybie prejudycjalnym w latach 2005-2019

Cena: 52.50 zł

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2019

Zawód rzecznika patentowego w Polsce na tle rozwoju prawa własności przemysłowej

Cena: 26.25 zł

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2019

Słownik własności przemysłowej polsko-angielski angielsko-polski

Cena: 28.35 zł

Rok publikacji: 2019

Poinformowany użytkownik w prawie wzorów przemysłowych. Studium prawnoporównawcze

Cena: 31.50 zł

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2018

Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przewodnik

Cena: 17.85 zł

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2016

Podstawy sprzeciwu. Przewodnik

Cena: 13.65 zł

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2016

Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przewodnik

Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2016 r.

Cena: 14.70 zł

Czytaj
Pobierz

Rok publikacji: 2016