Sprzedaż wydawnictw

Wszystkie wydawnictwa, możesz nabyć osobiście w siedzibie Urzędu, a także składając zamówienie telefonicznie, faxem lub e-mailem.

Departament Wydawnictw
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa
pokój nr 10 (parter)
tel.: (22) 579 01 07, 579 01 13, 579 02 24
faks: (22) 579 04 55
e-mail: wydawnictwa@uprp.gov.pl

Urząd Patentowy RP informuje, że zakup publikacji Urzędu jest realizowany poprzez okazanie potwierdzenia przelewu wniesienia stosownej opłaty bądź poprzez wpłatę gotówkową. Jednocześnie zawiadamiamy, że w przypadku chęci dokonania przez Państwa ww. opłaty przez bankowość elektroniczną na terenie Urzędu, udostępniamy Państwu stanowisko komputerowe w Punkcie Spotkań z Ekspertami.

Wybrane orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydane w trybie prejudycjalnym w latach 2005-2019

Cena: 52.50 zł

Spis treści

Rok publikacji: 2019

Regulamin wykonawczy do Konwencji o udzielaniu patentów europejskich

Cena: 22.05 zł

Spis treści

Rok publikacji: 2019

Konwencja o udzielaniu patentów europejskich (Konwencja o patencie europejskim)

Cena: 23.10 zł

Spis treści

Rok publikacji: 2019

Zawód rzecznika patentowego w Polsce na tle rozwoju prawa własności przemysłowej

Cena: 26.25 zł

Spis treści

Rok publikacji: 2019

Słownik własności przemysłowej polsko-angielski angielsko-polski

Cena: 28.35 zł

Rok publikacji: 2019

Poinformowany użytkownik w prawie wzorów przemysłowych. Studium prawnoporównawcze

Cena: 31.50 zł

Spis treści

Rok publikacji: 2018

Poradnik wynalazcy

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2017 r.

Cena: 31.50 zł

Spis treści

Rok publikacji: 2017

Bezwzględne przeszkody udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przewodnik

Cena: 17.85 zł

Spis treści

Rok publikacji: 2016

Podstawy sprzeciwu. Przewodnik

Cena: 13.65 zł

Spis treści

Rok publikacji: 2016

Postępowanie w sprawie udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy. Przewodnik

Stan prawny na dzień 15 kwietnia 2016 r.

Cena: 14.70 zł

Spis treści

Rok publikacji: 2016