Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej ostrzega przed fałszywymi decyzjami o udzieleniu praw ochronnych na znaki towarowe

Wprowadzają one w błąd adresatów, tymczasem pisma te sporządzane i wysyłane są przez podmioty trzecie, które podszywając się pod Urząd Patentowy RP, wzywają do uiszczenia opłat za ochronę znaków towarowych. W związku z tym nie należy wnosić żadnych opłat urzędowych na rachunki bankowe wskazane w treści takich pism, wezwań czy decyzji.

Wszystkim naszym Klientom i ich pełnomocnikom zaleca się daleko idącą ostrożność i wnikliwe sprawdzanie korespondencji urzędowej, której Państwo są adresatami. W przypadku powstania u Państwa jakichkolwiek wątpliwości co do prawdziwości otrzymanej decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, Urząd Patentowy RP prosi o weryfikację i zgłaszanie takich przypadków telefonicznie 22 579 05 55 lub za pomocą wiadomości e-mail Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl do Centrum Informacji Urzędu Patentowego RP.

W ciągu ostatnich dwóch dni (24 i 25 lipca 2019 r.) Urząd Patentowy RP przyjął około 100 powiadomień o próbie wyłudzenia w opisany wyżej sposób pieniędzy od firm i osób prywatnych. Urząd regularnie kieruje do organów ścigania zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw polegających na podrobieniu dokumentu decyzji o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy, a także prowadzeniu działalności noszącej znamiona oszustwa.

Poniżej załączamy przykład fałszywej decyzji, jaka w ostatnim czasie jest rozsyłana przez podmioty podszywające się pod Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.

Przypominamy, że numer rachunku bankowego Urzędu Patentowego RP jest następujący: NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000

login