W celu udostępnienia wypełnionego pisma do podpisu innym użytkownikom, na ekranie składania podpisu elektronicznego, należy wybrać opcję Udostępnij do podpisu.

Udostępnij do podpisu

 

Dokument można udostępnić każdej osobie posiadającej konto P2 w PUEUP. Aby przekazać pismo, należy wskazać minimum jeden adres skrytki PUEUP, czyli unikalny identyfikator użytkownika w PUEUP, który jest widoczny w zakładce z ustawieniami konta.

 

 

udostępnienie do podpisu

 

Po wprowadzeniu adresu należy zatwierdzić go pomocą przycisku Dodaj. Jeśli adres skrytki PUEUP jest poprawny, wskazany użytkownik zostanie dodany do listy. Dodane osoby można usunąć za pomocą przycisku kosza.

udostępnienie do podpisu

 

Aby udostępnić dokument wskazanym użytkownikom należy użyć przycisku Udostępnij do podpisu. Po kliknięciu pojawi się komunikat z potwierdzeniem przekazania korespondencji do podpisu.

 

potwierdzenie

Po wybraniu opcji Tak korespondencja zostanie przekazana do wskazanych powyżej osób. Wskazane osoby dostają powiadomienie o pojawieniu się nowego pisma do podpisu. Aby wysłać dokument musi zostać złożony co najmniej jeden podpis. Inni użytkownicy nie muszą składać podpisów aby pismo zostało wysłane. W momencie gdy dany dokument zostanie zmodyfikowany, udostępnienie dla użytkowników jest wycofywane. Dokument należy udostępnić innym użytkownikom ponownie.

W zakładce Korespondencja dostępna jest podzakładka „Udostępnione”, gdzie widoczna jest lista udostępnionych do podpisu pism. Dokumenty, które użytkownik przekazał do podpisu innym, oznaczone są jako - „Udostępnione przeze mnie”. Dokumenty, które zostały udostępnione przez innych użytkowników, oznaczone są jako – „Udostępnione dla mnie”.

lista

 

Aby wycofać udostępnienie należy użyć opcji dostępnej pod ikoną kosza, oraz potwierdzić operację opcją Tak. Po wycofaniu udostępnienia dane pismo nie jest już dalej widoczne na liście dla użytkowników.

wycofanie

 

Po wejściu w szczegóły pisma udostępnionego innemu użytkownikowi, widoczny jest komunikat informujący o statusie złożenia przez niego podpisu.

brak podpisu

 

W momencie gdy wskazana osoba podpisała pismo, opcja wycofania udostępnienia przestaje być dostępna. W szczegółach pisma widoczny jest lista złożonych przez użytkowników podpisów.

podpis

 

Po złożeniu minimum jednego podpisu, opcja wysyłki dokumentu staje się aktywna. Aby wysłać pismo należy przejść do zakładki Niewysłane i wybrać dane pismo za pomocą ikony ołówka. Po przejściu do jego szczegółów należy wybrać opcję Wyślij.

W momencie wejścia w pismo udostępnione do podpisu przez innego użytkownika, dostępna jest opcja złożenia podpisu elektronicznego.

Szczegóły udostępnionego dokumentu

 

Po podpisaniu pisma, system zmienia status podpisu na „Podpisane” i wysyła komunikat informujący o złożeniu podpisu do użytkownika udostępniającego pismo. Modyfikacja podpisu nie jest możliwa. Osoba udostępniająca dokument, ma możliwość jego wysyłki.

podpisany wniosek