W przypadku otrzymania korespondencji warto zweryfikować, czy na pewno jest to pismo pochodzące od Urzędu Patentowego RP.

Pisma wysyłane przez Urząd Patentowy mogą zostać opatrzone specjalnym kodem QR, który potwierdza ich autentyczność:

  1. Przykład dla Pisma informującego o upływającym okresie ochrony znaku towarowego:

Powiadomienie o uplywajacym terminie

2. Przykład dla Potwierdzenia Zgłoszenia prawa ochronnego:

potwierdzenie zgloszenia

Aby zweryfikować korespondencję należy zeskanować kod QR widoczny na dole pisma za pomocą aparatu w telefonie lub za pomocą dedykowanej aplikacji mobilnej. Po zeskanowaniu kodu QR zostanie otworzona strona Urzędu z potwierdzeniem autentyczności korespondencji.

potwierdzenie autentycznosci


 

Możliwe jest również ręczne wprowadzenie kodu stempla. Weryfikacja dostępna jest pod adresem https://pue.uprp.gov.pl/public/stamp i dzieli się na dwa kroki.

W kroku pierwszym dostępna jest instrukcja jak zweryfikować certyfikat zabezpieczający stronę:

weryfikacja ceryfikatu

Po upewnieniu się, że strona zabezpiecza połączenie zgodnie z opisem, należy przejść do następnego kroku za pomocą przycisku „Przejdź do kolejnego kroku”.

nastepny krok

 

W następnym kroku widoczny jest formularz służący do weryfikacji korespondencji za pomocą kodu stempla.

przejdz dalej

Aby zweryfikować pismo należy przepisać kod widoczny obok kodu QR, w odpowiednie pole na formularzu oraz przejść weryfikację captcha.

kod stempla

weryfikacja kodu

Po uzupełnieniu kodu należy użyć przycisku „Weryfikuj”. System wyświetli informację czy weryfikacja przebiegła pomyślnie.

potwierdzenie

System zlicza liczbę zapytań o daną korespondencję. W momencie przekroczenia dopuszczalnej liczby prób, dalsza możliwość odpytywania o dany kod stempla zostaje zablokowana. W takim przypadku należy skontaktować się z Urzędem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

przekroczenie

Gdy szukana korespondencja nie została jednak odnaleziona wyświetli się następujący komunikat:

brak korespondencji

W takim przypadku należy zweryfikować czy dane zostały wprowadzone poprawnie i nie doszło do pomyłki. Jeśli zachodzi pewność bezbłędnego przepisania kodu z korespondencji należy skontaktować się z Urzędem w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.

System zlicza również ilość nieudanych prób weryfikacji korespondencji. Po 5 nieudanych próbach system blokuje możliwość dalszej weryfikacji przez następną godzinę.

zablokowanie