Wrzutnia UPRP

Szanowni Państwo!

z przyjemnością informujemy, że przy wejściu głównym do Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej została umieszczona wrzutnia na dokumenty, która pozwoli w wygodny i bezpieczny dla Państwa sposób złożyć dokumenty w Urzędzie:

  • usługa dostępna jest 24 h na dobę 7 dni w tygodniu,
  • zapewnia sprawne, szybkie i bezpieczne deponowanie dokumentów bez potrzeby korzystania z biura podawczego Urzędu.

Wrzutnia daje możliwości deponowania pakietów dokumentów, które należy włożyć do zaklejonych kopert (tzw. pakiety depozytowe). Urządzenie przyjmuje pakiet rejestruje go i bezpiecznie przechowuje do momentu odbioru przez uprawnionego pracownika Urzędu.

Obsługa wrzutni:

  • Użytkownik generuje kod 2D za pomocą specjalnej aplikacji, pobranej na komputer domowy lub urządzenie mobilne w formie pliku PDF.

Pobierz aplikację do pobierania kodów

  • wygenerowany kod uprawnia użytkownika do złożenia dokumentów za pomocą wrzutni.
  • Użytkownik loguje się do urządzenia za pomocą pobranego wcześniej kodu 2D automatycznie.
  • po zdeponowaniu dokumentów, użytkownik otrzymuje potwierdzenie dokonanej operacji.

Instrukcja generowania kodu do wrzutni UPRP