Zbiory literatury patentowej i niepatentowej

Urząd Patentowy RP udostępnia dokumentację patentową na miejscu, w czytelni, a także realizuje zamówienia składane pisemnie.  

Czytelnia UPRP:

 • al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa
  czynna w godz. 8:00-16:00 (pn.-pt.), pok. 155
  tel. (22) 579 01 61
  tel.: (22) 579 01 20
  faks: (22) 579 00 01


  Zamawianie kopii dokumentów:

  • na miejscu: w Czytelni Ogólnej UPRP
  • faksem: (022) 579 00 01
  • pocztą elektroniczną: zamówienia kopii opisów
  • pocztą tradycyjną: al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa
   Uwaga: prosimy o podawanie NIP oraz adresu do wysyłki zamawianych dokumentów.

 

Urząd Patentowy RP informuje, że od dnia 1 listopada 2019 r. usługi kopiowania dokumentacji patentowej jak i zakup publikacji Urzędu będą realizowane wyłącznie za okazaniem potwierdzenia wniesienia stosownej opłaty. Jednocześnie zawiadamiamy, że w przypadku chęci dokonania przez Państwa ww. opłaty przez bankowość elektroniczną na terenie Urzędu, udostępniamy Państwu stanowisko komputerowe w Punkcie Spotkań z Ekspertami.

Cennik usług (ksero i PDF):

Rodzaj usługi Cena jedn. netto VAT Cena jedn. brutto
Kserokopia czarno-biała - A4  0,40 PLN 23%  0,50 PLN
Kserokopia kolorowa - A4  2,59 PLN 23%  3,20 PLN
Wydruk czarno-biały - A4  0,50 PLN 23%  0,62 PLN
Wydruk kolorowy - A4  2,59 PLN 23%  3,20 PLN
Skan czarno-biały - A4  1,00 PLN 23%  1,23 PLN
Skan kolorowy - A4  2,00 PLN 23%  2,50 PLN

Realizacja zamówienia począ
e-mail bez konieczności
skanowania- za każdą zamówioną
pozycję

5,00 PLN 23%  6,20 PLN
Realizacja zamówienia pocztą e-mail
z koniecznością skanowania - za
każdą zamówiona pozycję + wartość
skanu
 5,00 PLN 23%  6,20 PLN
Archiwizacja danych na nośnikach
CD lub DVD - za 1. nośnik
 6,00 PLN 23%  7,40 PLN


Zbiory literatury patentowej i niepatentowej są także udostępniane w Ośrodkach Informacji Patentowej.