Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


KOMPENDIUM: pozyskiwanie pełnych tekstów opisów z elektronicznych zbiorów

Możliwość pozyskania pełnego tekstu opisu powstaje z chwilą ogłoszenia przez UPRP:


Tabela przedstawia szczegóły nt. samodzielnego pobierania elektronicznych kopii pełnych tekstów opisów (zgodnie z cyklami aktualizacji baz danych).

Tytuł
Kod WIPO
Kod UPRP
Dostępne
od nr

Skąd?

Opisy zgłoszeń wynalazków

A1
P.384800
Register Plus
Opisy zgłoszeń wzorów użytkowych
U1
W.117380
Register Plus
Opisy patentowe wynalazków
B1
PAT.1
Serwer Publikacji
Opisy ochronne wzorów użytkowych
Y1
RWU.
 58451Serwer Publikacji
Tłumaczenia patentów EP
T3
 T3zakres danych Serwer Publikacji
Opisy zgłoszeń wzorów przemysłowych
 -- Wp.
niedostępneniedostępne
Opisy ochronne wzorów przemysłowych
S2
 Rp.zakres danych Serwer Publikacji
Opisy patentowe związane z dodatkowymi
prawami ochronnymi (SPC)
B1
PAT.
zgodnie z zakresem
w Reg Plus
Serwer Publikacji

Szczegółowe informacje nt. dostępnych kryteriów wyszukiwania, sposobów wyszukiwania, zakresu danych, aktualizacji, etc. oraz pomoc znajdują się w zasobach ww. systemów wyszukiwawczych (kolumna - Skąd?).

Jeśli ww. systemach nie znajdą Państwo poszukiwanych dokumentów - istnieje możliwość indywidualnego pozyskania pojedynczych kopii opisów - po złożeniu zamówienia, zgodnie z informacjami podanymi w dziale Publikacje naszej witryny internetowej.
Uwaga:

  • Zamówienia realizowane są wyłącznie na kopie ujawnionych w BUP - zgłoszeń patentowych (A1) i/lub zgłoszeń wzorów użytkowych (U1)
  • Nie realizuje się zamówień na kopie opisów zgłoszeń wzorów zdobniczych i przemysłowych (Wp.)


 
Elektroniczne zbiory informacji patentowej (pełne teksty opisów)


Zbiory informacji patentowej, jakie gromadzi i udostepnia UPRP składają się między innymi z pełnych tekstów opisów. Jednymi z kryteriów systematycznego porządku gromadzenia są:

  • NUMERY zgłoszeń - unikatowe numery nadawane wpływającym do UPRP zgłoszeniom;
  • NUMERY praw wyłącznych - unikatowe numery nadawane w związku z decyzjami o udzieleniu praw wyłącznych.


Informacje o zgłoszeniach i udzielonych prawach opatrzone ww. numerami są, zgodnie z procedurą oraz praktyką UPRP, ujawniane publicznie w różnych wydawnictwach (np. BUP, WUP) i bazach danych. W ślad za ujawnieniem - w miarę postępującej procedury - publikowane są kopie pełnych tekstów:

  • OPISÓW zgłoszeń (oryginalnie wniesionych przez zgłaszających - opisów, zastrzeżeń, rysunków);
  • OPISÓW patentowych i ochronnych (w postaci oficjalnych publikacji nakładem Wydawnictw UPRP).


Do czasu wydania i uprawomocnienia sie decyzji o udzieleniu prawa - w wydawnictwach, bazach danych i systemach wyszukiwawczych - znajdziemy TYLKO informacje o danych zgłoszeniach.
Jesli danym zgłoszeniom zostaną udzielone prawa - ww. systemach pojawia się informacja opatrzona drugim numerem (numerem prawa wyłącznego), który staje się dodatkowym kryterium związanym z danym zgłoszeniem.

Więcej informacji o dostępnych zakresach zbiorów/danych - w zakładce [USŁUGI ONLINE/Pozyskiwanie elektronicznych kopii...].