Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


Informacje o zgłaszaniu online i wyszukiwaniu wynalazków lub wzorów użytkowych


Urząd Patentowy RP przyjmuje, dokonywane w trybie krajowym, zgłoszenia elektroniczne wynalazków oraz wzorów użytkowych. Zgłoszenia takie realizowane są poprzez formularze dostępne w systemie ePUAP.


Urząd Patentowy RP przyjmuje także zgłoszenia dokonywane, w postaci elektronicznej, przy użyciu oprogramowania epoline® Online Filing (eOLF).
eOLF umożliwia dokonywanie zgłoszeń wynalazków oraz wzorów użytkowych w trybie krajowym, zgłoszeń międzynarodowych PCT wchodzących w fazę krajową oraz konwersji zgłoszeń EP:


Przed zgłoszeniem do ochrony wynalazku lub wzoru użytkowego istnieje możliwość sprawdzenia w bazach danych, czy nie zostaną naruszone prawa innych zgłaszających:


Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (MKP) wykorzystywana jest zarówno w poszukiwaniu przedmiotów w bazach, jak i ustalaniu symboli klasyfikacyjnych dla zgłaszanych wynalazków lub wzorów użytkowych:


Informacje o zgłoszonych wynalazkach i wzorach użytkowych publikowane są cyklicznie w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP - dwutygodnik), natomiast informacje o udzielonych prawach publikowane są cyklicznie w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP - miesięcznik):


 
Międzynarodowa Klasyfikacja Patentowa (MKP)
(ang. - International Patent Classification - IPC)
Klasyfikacja ustanowiona w wyniku Porozumienia Straburskiego z 1971 r. jest hierarchicznym systemem klasyfikowania wynalazków i wzorów użytkowych, stosownie do zakresu w ośmiu dziedzinach techniki - reprezentowanych symboliką liter:
A - podstawowe potrzeby ludzkie;
B - różne procesy przemysłowe, transport;
C - chemia, metalurgia;
D - włókiennictwo, papiernictwo;
E - budownictwo, górnictwo;
F - budowa maszyn , oświetlenie, ogrzewanie, uzbrojenie, technika minerska;
G - fizyka;
H - elektrotechnika.

Pełen symbol MKP zbudowany jest z działu, klasy, podklasy, grupy oraz podgrupy (np.: A01B1/00, gdzie - A reprezentuje dział, A01 - klasę, A01B - podklasę, A01B1 - grupę, A01B1/00 - podgrupę).
Wersją źródłową MKP jest tekst opracowywany, aktualizowany i publikowany przez Światową Organizację Własności Intelektualnej.
MKP ma obecnie w wielu krajach - obok wersji na nośniku papierowym - postać elektroniczną, przetłumaczoną na języki narodowe. Jednym z celów funkcjonowania MKP jest wyszukiwanie zarówno opisów przyporządkowanych symbolom tej klasyfikacji, jak też - wyszukiwanie w licznych bazach dokumentów patentowych, gdzie symbol MKP jest najważniejszym (najbardziej skutecznym) kryterium wyszukiwawczym.
 
 
Wynalazek
Wynalazki to przedmioty ochrony charakteryzujące się nowością, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego stosowania, bez względu na dziedzinę techniki. Podlegają ochronie patentami.
Wszelkie przypuszczenia, pomysły, koncepcje, projekty udoskonaleń, nie sprawdzone rozwiązania, usprawnienia nie są wynalazkami do opatentowania.
 
 
Wzór użytkowy
Wzorem użytkowym jest nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Podlega ochronie prawem ochronnym.
 
 
eOLF
akronim, gra słów - epoline online filing - zgłaszanie elektroniczne wynalazków w systemie elektronicznego zgłaszania opracowanym przez Europejski Urząd Patentowy
 
  •