Strona uprp.pl korzysta z plików cookie. Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na korzystanie z plików cookie.X

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej


 Informacje o zgłaszaniu online i wyszukiwaniu znaków towarowych


Urząd Patentowy RP przyjmuje zgłoszenia znaków towarowych w postaci elektronicznej, dokonywane w trybie krajowym, poprzez formularze dostępne na platformie ePUAP.


Przed zgłoszeniem do ochrony znaku towarowego istnieje możliwość sprawdzenia w bazach danych, czy nie zostaną naruszone prawa innych zgłaszających:


Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług (klasyfikacja nicejska) oraz Międzynarodowa Klasyfikacja Elementów Obrazowych Znaków Towarowych (klasyfikacja wiedeńska) wykorzystywane są zarówno w poszukiwaniach znaków w bazach, jak i przy ustalaniu symboli klasyfikacyjnych dla zgłaszanych znaków towarowych:


Informacje o zgłoszonych znakach towarowych publikowane są cyklicznie w Biuletynie Urzędu Patentowego (BUP – dwutygodnik), natomiast informacje o zarejestrowanych znakach towarowych publikowane są cyklicznie w Wiadomościach Urzędu Patentowego (WUP – miesięcznik):


 


 
 
Międzynarodowa klasyfikacja elementów obrazowych znaków towarowych
inaczej - Klasyfikacja wiedeńska - wykorzystywana przede wszystkim podczas badania podobieństwa znaków zawierających elementy graficzne. Klasyfikacja ta została wprowadzona na podstawie porozumienia zawartego na konferencji dyplomatycznej w Wiedniu – 12 czerwca 1973 r, które weszło w życie 9 sierpnia 1985 r. Polska związana jest Porozumieniem Wiedeńskim od 1997 roku.
 
 
Międzynarodowa Klasyfikacja Towarów i Usług
inaczej - Klasyfikacja Nicejska, zatwierdzona na Międzynarodowej Konferencji w Nicei 15 czerwca 1957 roku. Porozumieniem Nicejskim Polska jest związana od 1997 roku.
Na całość Klasyfikacji składają się 34 klasy towarowe i 11 klas usługowych, w których towary i usługi ułożone są w porządku alfabetycznym. Zaleca się, aby przed rozpoczęciem klasyfikacji towarów i usług Zgłaszający dokładnie zapoznał się ze wskazówkami dla użytkowników (zamieszczone są przed wykazem wszystkich klas)
 
  •