Front Office Urzędu Patentowego RP w Kampusie Innowacji

Front Office ­UPRP powstał w ramach Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej we współpracy z Kampusem Innowacji, który jest platformą rozwoju ekosystemu innowacyjnego promującą i wspierającą innowacje w krajach Europy Środkowej i Wschodniej (CEE) oraz umożliwiającą współpracę różnym podmiotom zainteresowanym rozwojem tego ekosystemu.

Zapraszamy do nowej bardziej elastycznej formy spotkań z pracownikiem Urzędu w formie „on request” na miejscu w Foyer District Hall przy ul. Chmielnej 73 lub on-line za pośrednictwem wirtualnego okna UPRP.

Centrum Informacji UPRP dołącza do cyklu wydarzeń organizowanych w czwartki przez Fundację Venture Cafe w Centrum Innowacji Cambridge pt.: „Thursday Gathering”, które gromadzą wiele osób zainteresowanych rozwojem oraz budowaniem relacji biznesowych. Jesteśmy tam dla Państwa w wybrane czwartki powiązane z tematyką innowacyjności. Obserwujcie nasze Social Media. Zapraszamy!