Front Office Urzędu Patentowego RP w Kampusie Innowacji

Front Office UPRP powstał w ramach Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej we współpracy z Kampusem Innowacji, który jest platformą rozwoju ekosystemu innowacyjnego promującą i wspierającą innowacje w krajach Europy Środkowej i Wschodniej  (CEE) oraz umożliwiającą współpracę różnym podmiotom zainteresowanym rozwojem tego ekosystemu.

W skład Kampusu wchodzą :

  • CIC Warsaw - Cambridge Innovation Center, które na całym świecie rozwija swoje sieci innowacyjnych parków technologiczno-naukowych, koncentrujących w sobie liczne startupy oraz korporacyjne „spin-out’y”, którym niezbędna jest wiedza dotycząca ochrony innowacji, również na obszarze Polski. 
  • District Hall, które jest dostępną publicznie nieodpłatną strefą do współpracy, posiadającą wielofunkcyjną przestrzeń konferencyjną oraz hub programowy w obszarze innowacji społecznych i nie tylko.
  • Trend House, który jest Klubem Ekosystemu Innowacji Zadaniem Trend House jest akcelerowanie idei, uczenie interdyscyplinarnej współpracy oraz tworzenie impactowych think-tanków by sprawiać, żeby świat stawał się lepszym miejscem.
  • Fundacja Venture Cafe, czyli fundacja zajmująca się demokratyzowaniem dostępu do innowacji, dbaniem o różnorodność ekosystemu oraz łączeniem innowatorów w wymiarze lokalnym, krajowym i globalnym. Fundacja Venture Cafe prowadzi działania programowe w District Hall oraz Trend House.

UPRP w ramach front office będzie realizował swoje statutowe zadania dotyczące upowszechniania wiedzy  i informowania  z zakresu praw własności przemysłowej.

Front Office UPRP we współpracy z Kampusem Innowacji  wyjdzie naprzeciw tej grupie odbiorców w nowoczesnych przestrzeniach District Hall, które przyciągają najważniejszych innowatorów w kluczowych sektorach dla lokalnej gospodarki.

Front Office UPRP zaprasza do District Hall przy ul. Chmielnej 73, czyli pierwszego na świecie publicznego centrum innowacji, w którym ludzie mogą wymieniać wiedzę, budować znaczące relacje i promować idee innowacyjne – bo każdy może zostać innowatorem.

Front Office UPRP to u Nas bezpłatnie dowiesz się jak chronić swoją markę, wzór przemysłowy oraz wynalazek i wzór użytkowy.

Jesteśmy dla Was w każdy wtorek w godzinach 10:00-12:00. Zapraszamy!