Informacje podstawowe

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej (więcej w Ustawie „Prawo własności przemysłowej” w Aktach Prawnych).

Istniejący od 1918 roku Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (UPRP) jest centralnym organem administracji rządowej właściwym dla spraw dotyczących ochrony własności przemysłowej.

Urząd działa na podstawie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. – Prawo własności przemysłowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 776 z późn. zm.) oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy (więcej w Aktach prawnych).

Zadania i kompetencje Urzędu Patentowego RP określają w sposób szczegółowy:

 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2002 r. Nr 8, poz. 59z 2011 r. Nr 129, poz. 737)
   
 • Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Patentowemu Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2021 r., poz. 248)
   
 • Zarządzenie Nr 3 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie zakresu czynności Zastępców Prezesa oraz Dyrektora Generalnego w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. UPRP z 2021 r. poz. 4)
   
 • Zarządzenie Nr 4 Prezesa Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. Urz. UPRP z 2021 r. poz. 5)

 

Rozpowszechnianie informacji:

W wydawnictwach UPRP:

Zbiory patentowe w Ośrodkach Informacji Patentowej.

Adres Urzędu Patentowego RP:

 • Al. Niepodległości 188/192, 00-950 Warszawa, Skr. poczt. 203
 • Godziny otwarcia: poniedziałek - piątek: 8:00-16:00
 • Centrala telefoniczna: (22) 579 00 00
 • Faks ogólny: (22) 579 00 01
 • UWAGA! Urząd nie gwarantuje miejsc parkingowych na przyległym terenie.

 

Konto bankowe UPRP:

 • NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
 • SWIFT (BIC): NBPLPLPW
 • IBAN: PL 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
 • NIP: 526-10-48-480
 • REGON: 000332251
   

Płatność gotówką za przedmioty własności przemysłowej:

Zawiadamiamy, że wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane w kasie Urzędu Patentowego RP do odwołania. W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z innych form uiszczania płatności na rzecz Urzędu np. poprzez przelewy bankowe lub przekazy pocztowe. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Informacji o Ochronie Własności Przemysłowej pod nr 22 579 05 55.