Raport roczny UPRP

Omawia wyniki pracy Urzędu oraz podaje szczegółowo m. in. dane statystyczne dotyczące ochrony własności przemysłowej w Polsce. Zawiera również informacje o podejmowanych inicjatywach oraz działaniach Urzędu na rzecz wspierania innowacyjności i upowszechniania wiedzy w zakresie własności przemysłowej. Dostępny w formie elektronicznej, w postaci plików .pdf.

Raporty roczne za lata: