Usługi online

Logo PUEUP

Platforma Usług Elektronicznych PUEUP stanowi pojedynczy punkt dostępu do usług z zakresu prawa własności przemysłowej, świadczonych on-line przez Urząd Patentowy RP, tj. e-Baza Wiedzy, e-Profil IP, e-Wsparcie, e-Rejestry, e-Płatności, e-Wyszukiwarka, e-Powiadomienia

Platforma dedykowana jest zarówno dla podmiotów posiadających zaawansowaną wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej (np. przedsiębiorców prowadzących działalność innowacyjną, prawników, rzeczników patentowych itp.), jak i osób fizycznych oraz przedsiębiorców szukających podstawowych informacji o przedmiotach ochrony, obowiązujących procedurach czy też tworzeniu strategii ochrony IP oraz zarządzania prawami wyłącznymi.

Instrukcja użytkownika zewnętrznego

Poszczególne komponenty Platformy PUEUP odpowiadają za dostęp do informacji, wyszukiwarek, rejestrów, konta użytkownika oraz płatności.

Katalog e-usług Urzędu Patentowego znajdziecie Państwo poniżej: