Słowo Definicja
Prawo wyłączne

Prawo podmiotowe, skuteczne erga omnes (wobec wszystkich), zapewniające podmiotowi uprawnionemu monopol prawny na korzystanie z określonego dobra prawnego (wynalazku, wzoru użytkowego, wzoru przemysłowego, znaku towarowego, oznaczenia geograficznego, topografii, topografii układu scalonego, utworu.