Urząd Patentowy przyjmuje zgłoszenia wzorów przemysłowych, przeprowadza badanie formalne oraz sprawdza, czy zgłoszenie zostało sporządzone prawidłowo.

Szczegółową procedurę krajową rejestracji wzorów przemysłowych przedstawia poniższy schemat:

schemat przedstawiający procedurę krajową rejestracji wzorów przemysłowych

login