Podczas merytorycznego badania wzorów przemysłowych stosuje się Międzynarodową klasyfikację wzorów przemysłowych (klasyfikację lokarneńską), sporządzoną na podstawie Porozumienia Lokarneńskiego z dnia 8 października 1968 r.

Ułatwia ona wyszukiwanie wzorów przemysłowych. Stosowanie tego systemu przez urzędy krajowe ma tę zaletę, iż zgłoszenia wzorów przemysłowych odnoszą się tylko do jednej klasyfikacji, co ma szczególne znaczenie podczas wymiany dokumentów na szczeblu międzynarodowym.