Międzynarodowe i regionalne organizacje ds. własności intelektualnej

UPRP stale współpracuje z międzynarodowymi i regionalnymi organizacjami ds. własności intelektualnej:

WIPO - World Intellectual Property Organization

WIPO, będąca agendą ONZ, realizuje swoje zadania w następujących miejscach na świecie:


UPOV - International Union for the Protection of New Varieties of Plants


EPO - European Patent Organization:


EUIPO - European Union Intellectual Property Office

ARIPO - African Regional Intellectual Property Organization

EAPO - Euroasian Patent Organization


Urząd Patentowy RP współpracuje również z:

European Commission - Komisja Europejska

Council of the European Union - Rada Unii Europejskiej