Słowo Definicja
WIPO

Światowa Organizacja Własności Intelektualnej, z ang. World Intellectual Property Organization, organizacja utworzona na podstawie konwencji zawartej w Sztokholmie w 1967 r. zajmującej się popieraniem spraw własności przemysłowej i intelektualnej.