Rejestracja znaków towarowych może podlegać różnym procedurom regionalnym. Jedną z tych procedur jest postępowanie przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), w sprawie rejestracji znaków towarowych Unii Europejskiej (więcej w dziale: Znaki towarowe Unii Europejskiej).

W Europie działa ponadto Urząd Beneluksu ds. Własności Intelektualnej (BOIP). Polscy przedsiębiorcy mogą być zainteresowani procedurą regionalną dotyczącą rejestracji znaków towarowych jedynie w tych krajach (BOIP – Benelux Office for Intellectual Property).

Innymi znaczącymi organizacjami regionalnymi ds. własności intelektualnej na świecie o zasięgu kontynentalnym są: