Problematyka ochrony znaków towarowych odgrywa w gospodarce rynkowej bardzo istotną rolę.
 
Nowe znaki towarowe pojawiają się na rynku prawie codziennie, stając się cennym składnikiem majątku przedsiębiorstwa i podstawowym elementem promocji produkowanych  towarów lub świadczonych usług. Dlatego tak ważne jest zapewnienie znakom towarowym odpowiedniej ochrony prawnej, co pozwala zapobiegać naruszeniom ze strony osób trzecich, jak również umożliwia czerpanie korzyści materialnych z wykorzystania tych znaków.
 
W kolejnych podrozdziałach, składających się na niniejszy dział, zawarte zostały szczegółowe informacje na temat ochrony znaków towarowych, zarówno na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak i w Unii Europejskiej oraz innych obszarach świata.