e-Płatności

Usługa umożliwia elektroniczną obsługę płatności wymaganych w procedowaniu przed Urzędem Patentowym. Serwis został wyposażony w Kalkulator Opłat (dostępny w ramach wypełniania wniosków/formularzy w e-Profilu), który automatycznie wylicza wysokość opłat, które Klient może opłacić elektronicznie. Ponadto z poziomu e-Profilu Klienci mogą zarządzać płatnościami, mając wgląd w historię i status płatności.

Załóż konto w PUEUP i sprawdź jakie to proste