Kontakt

Adres

Urząd Patentowy RP
al. Niepodległości 188/192
00-950 Warszawa, Skr. pocztowa 203

Kod pocztowy dla przesyłek kurierskich: 00-608 Warszawa

Adres skrytki na ePUAP: /uprp/SkrytkaESP

Telefon/Faks

Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej:
(22) 579 05 55

Faks ogólny:
(22) 579 00 01

Kontakt e-mail:
Centrum.Kontaktowe@uprp.gov.pl
Contact.Center@uprp.gov.pl

Inspektor Ochrony Danych:


Dystrybucja wydawnictw:
tel. (22) 579 01 07, 579 02 24

Godziny pracy

Poniedziałek - piątek: 8:00-16:00

Dodatkowo w każdy wtorek obsługa informacyjna od 8:00 do 18:00.

Istnieje możliwość składania korespondencji po godzinach pracy oraz w dni wolne od pracy - w siedzibie Urzędu Patentowego RP u portiera dyżurnego.

Prezes Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdą środę w godzinach 15:00-17:00.

Obsługę administracyjną skarg, wniosków i petycji wpływających do Prezesa Urzędu Patentowego prowadzi pracownik Departamentu Prawnego i Orzecznictwa:

Obsługę spraw wpływających od organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości oraz obsługę administracyjną skarg, wniosków i petycji wpływających do Prezesa Urzędu Patentowego prowadzi pracownik Departamentu Prawnego i Orzecznictwa:

Klauzula informacyjna RODO w sprawie petycji wpływających do Prezesa Urzędu Patentowego

Klauzula informacyjna RODO w sprawie skarg i wniosków wpływających do Prezesa Urzędu Patentowego

Konto bankowe UPRP:

  • NBP O/O Warszawa: 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
  • SWIFT (BIC): NBPLPLPW
  • IBAN: PL 93 1010 1010 0025 8322 3100 0000
  • NIP: 526-10-48-480
  • REGON: 000332251


Płatność za przedmioty własności przemysłowej:

Zawiadamiamy, że wpłaty gotówkowe nie będą przyjmowane w kasie Urzędu Patentowego RP do odwołania. W związku z powyższym zachęcamy do korzystania z innych form uiszczania płatności na rzecz Urzędu np. poprzez przelewy bankowe lub przekazy pocztowe. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Centrum Informacji o Ochronie Własności Intelektualnej pod nr 22 579 05 55.


Jak do nas trafić?

Możliwości dojazdu do UPRP można sprawdzić w witrynie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, wybierając z menu pionowego zakładkę "zaplanuj podróż". Uprzejmie informujemy, że Urząd Patentowy RP nie zapewnia interesantom miejsc parkingowych na terenie przyległym do budynku Urzędu.