Krajowe urzędy ds. własności intelektualnej na świecie

Urzędy patentowe wielu krajów gromadzą w swoich bazach danych ważne informacje, które można wykorzystać między innymi do oceny stanu techniki, monitorowania postępu technicznego, aktywności podmiotów konkurujących itp.:

Krajowe urzędy ds. własności intelektualnej na świecie:


Pełna lista urzędów ds. własności  intelektualnej znajduje się w katalogu WIPO.