Słowo Definicja
Baza danych

Zbiór wzajemnie powiązanych danych, przechowywanych w pamięci komputerów i wykorzystywanych przez programy użytkowe instytucji lub organizacji wraz z oprogramowaniem umożliwiającym definiowanie, wykorzystywanie i modyfikowanie tych danych. Dostęp do zasobów baz danych Urzędu Patentowego RP oraz wybranych baz międzynarodowych znajduje się tutaj.