( I )
Słowo Definicja
Informacja patentowa

Dowolna informacja zawarta lub związana z literaturą patentową, np. nazwa uprawnionego lub dokumenty cytujące.

Innowacja

Nowość, celowo wprowadzona zmiana w technice, organizacji, działalności gospodarczej lub w innej sferze ludzkiego życia.

IPU

Internetowy Portal Usługowy, to platforma, w której zintegrowane zostały wszystkie usługi online świadczone przez UPRP.