Warsztaty mediacji i arbitrażu WIPO

Urząd Patentowy RP serdecznie zaprasza na internetowe warsztaty dotyczące mediacji i arbitrażu organizowane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej (WIPO), przy wsparciu Międzynarodowego Stowarzyszenia Ochrony Własności Intelektualnej (AIPPI) oraz Licensing Executives Society International (LESI), które odbędą się w dniach 16-18 listopada 2020 r.

Konferencja online „Sądy własności intelektualnej - zmiany w polskim systemie prawnym” w dniach 16 i 26 października 2020 r.

W związku z utworzeniem w ramach sądownictwa powszechnego odrębnych jednostek organizacyjnych zajmujących się sprawami z zakresu prawa własności intelektualnej oraz rozpoczęciem ich działania z dniem 1 lipca 2020 roku, Urząd Patentowy RP we współpracy z Sądem Okręgowym w Warszawie serdecznie zaprasza na KONFERENCJĘ ONLINE poświęconych specjalistycznej wiedzy w zakresie własności przemysłowej.

Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Ile IP w IT? Cyfrowe aspekty własności intelektualnej”

Jak co roku Wydział Prawa Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego - Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu zapraszają na konferencję naukową poświęconą aktualnym zagadnieniom prawnych związanym z nowymi technologiami.

„Jak skutecznie zarejestrować i chronić znaki towarowe na terenie Chin - praktyczne aspekty chińskiego prawa znaków towarowych" - webinarium

Urząd Patentowy RP zorganizował webinarium z Panią dr Martą Szmidt-Husarz, nt.: „Jak skutecznie zarejestrować i chronić znaki towarowe na terenie Chin - praktyczne aspekty chińskiego prawa znaków towarowych".
login