Delegacja Urzędu Patentowego RP pod przewodnictwem Prezes Edyty Demby-Siwek w Krajowym Instytucie Własności Przemysłowej Francji (INPI)

W czwartek, 11 kwietnia br., delegacja Urzędu Patentowego RP pod przewodnictwem Prezes Edyty Demby-Siwek odwiedziła Krajowy Instytut Własności Przemysłowej Francji (INPI). Spotkanie stanowiło kontynuację dyskusji rozpoczętej podczas bilateralnego spotkania, które odbyło się 6 grudnia ub.r. w Warszawie.

Podczas rozmów omówiono otoczenie prawno-instytucjonalne francuskiego systemu finansowania dla podmiotów gospodarczych, korzystając z własności intelektualnej jako formy zabezpieczenia, oraz rolę, jaką odgrywa w tym procesie francuski instytut i jego eksperci. Przedyskutowano także szczegółowe warunki niezbędne do uzyskania wsparcia finansowego na usługi oferowane przedsiębiorcom, takie jak Mapping of inventions oraz IP asset valuation. Ponadto delegacja polska zapoznała się z oferowanymi przez INPI usługami szkoleniowymi, które mają na celu dostarczenie przedsiębiorcom wiedzy w zakresie wyceny wartości własności intelektualnej oraz pomoc w opracowaniu strategii dotyczących IP.

W trakcie spotkania delegacje wymieniły się również spostrzeżeniami na temat prac legislacyjnych prowadzonych na poziome unijnym w zakresie własności intelektualnej.

Delegacja Urzędu Patentowego RP pod przewodnictwem Prezes Edyty Demby-Siwek w Krajowym Instytucie Własności Przemysłowej Francji (INPI)