Międzynarodowe bazy danych

1. Znaki towarowe:

 • TMview - wyszukiwarka znaków towarowych - EUIPO;
 • eSearch plus- wspólnotowe znaki towarowe - EUIPO;
 • TMclass - narzędzie wspomagające użytkowników w klasyfikowaniu towarów i usług;
 • Similarity - narzędzie wyszukiwania umożliwiające dokonanie oceny, czy uczestniczące urzędy własności przemysłowej traktują dane towary i usługi jako podobne (i w jakim stopniu) lub niepodobne.
 • WIPO Madrid Monitor - międzynarodowe znaki towarowe - bazy danych WIPO - wszystkie rejestracje znaków pod rządami Porozumienia Madryckiego i Protokołu;
 • Madrid System Goods & Services Manager - narzędzie do zestawiania wykazu towarów i usług dołączanego do międzynarodowego zgłoszenia w systemie madryckim rejestracji znaków towarowych;
 • Global Brand Database - narzędzie integrujące wyszukiwanie znaków towarowych pod rządami: Porozumienia Madryckiego, artykułu 6ter Konwencji Paryskiej oraz Traktatu Lizbońskiego (Nazwy pochodzenia).

2. Wzory przemysłowe:

 • DesignView – wyszukiwarka wzorów przemysłowych – EUIPO
 • DesignClass - narzędzie wspomagające użytkowników w klasyfikowaniu wzorów przemysłowych
 • eSearch plus - wyszukiwanie proste - wspólnotowe wzory przemysłowe – EUIPO;
 • Hague-Express - międzynarodowe rejestracje wzorów przemysłowych - bazy danych WIPO.

3. Wynalazki (i wzory użytkowe):

 • Espacenet – międzynarodowa baza dokumentów patentowych prowadzana przez EPO
 • PATENTSCOPE - międzynarodowa baza dokumentów patentowych prowadzana przez WIPO
 • Google Patents - międzynarodowa baza dokumentów patentowych prowadzana przez Google
login