Międzynarodowe bazy danych

1. Znaki towarowe:

2. Wzory przemysłowe:

3. Wynalazki (i wzory użytkowe):

  • Espacenet – międzynarodowa baza dokumentów patentowych prowadzana przez EPO
  • PATENTSCOPE - międzynarodowa baza dokumentów patentowych prowadzana przez WIPO
  • Google Patents - międzynarodowa baza dokumentów patentowych prowadzana przez Google