Słowo Definicja
Wspólnotowy wzór przemysłowy

Wzór przemysłowy zarejestrowany w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej. W przeciwieństwie do krajowego wzoru przemysłowego ochrona tego „wspólnotowego” obejmuje całe terytorium Unii Europejskiej.