System komunikacji niewerbalnej

Mając na względzie likwidację bariery komunikacyjnej, Urząd Patentowy RP uruchomił dla Państwa usługę natychmiastowego połączenia wideo z tłumaczem języka migowego z poziomu przeglądarki internetowej, aplikacji mobilnej oraz dowolnego urządzenia wyposażonego w kamerę i z podłączeniem do Internetu.

System zapewnia bezpośredni kontakt online z tłumaczem języka migowego, który w czasie rzeczywistym, odczytując pytania Klienta zarejestrowane przez kamerę, przekazuje telefonicznie sprawę Klienta pracownikowi Centrum Informacji oraz wysłuchuje jego odpowiedzi, którą następnie przekazuje Klientowi.

System jest dostępny zarówno w siedzibie Urzędu jak również w trybie on-line, od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu od 08:00 do 16:00.

Kliknij w poniższy symbol rąk, aby połączyć się z tłumaczem języka migowego.

 

Symbol rąk pozwalający połączyć się z tłumaczem języka migowego