Urząd Patentowy RP z dniem 1 kwietnia 2023 roku wyłączył możliwość dokonywania zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych w trybie krajowym za pomocą oprogramowania epoline® Online Filing (eOLF). 

Zachęcamy do dokonywania zgłoszeń za pomocą elektronicznych formularzy dostępnych w koncie Klienta w ramach platformy PUEUP.

Nadal za pomocą oprogramowania eOLF mogą być dokonywane, za pośrednictwem UPRP, jako urzędu przyjmującego zgłoszenia w trybie europejskim (EP) i międzynarodowym (PCT).

W celu korzystania z aplikacji epoline® Online Filing (eOLF) niezbędne są:

 • komputer z systemem operacyjnym Windows podłączony do Internetu. Rekomendowane wymagania sprzętowe i systemowe:
   - procesor Pentium 4 - 1.8 GHz lub lepszy;
   - 512 MB RAM (w zależności od posiadanego systemu);
   - 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym;
   - USB lub port szeregowy i PS/2;
   - Windows 98 SE lub późniejsze (NT, ME, 2000, XP, Vista, Windows 7, Windows 10)
 • specjalistyczne oprogramowanie eOLF w wersji 5 z formularzami dla procedur krajowych (PL), do pobrania ze strony EPO
 • bezpieczne urządzenie do składania podpisu elektronicznego - czytnik i karta elektroniczna z dwoma certyfikatami: 
  - certyfikatem kwalifikowanym (niezbędnym do złożenia podpisu elektronicznego);
  - certyfikatem niekwalifikowanym (koniecznym do zestawienia poufnego kanału transmisji) zarejestrowanym w systemie informatycznym Urzędu Patentowego RP.


Wymagania dotyczące zgłaszania elektronicznego w trybie europejskim i międzynarodowym:

Do dokonywania zgłoszeń w trybie europejskim (EP) i międzynarodowym (PCT) za pośrednictwem UPRP, jako urzędu przyjmującego, można użyć:

 • certyfikatów wykorzystywanych do zgłaszania elektronicznego w trybie krajowym
  lub 
 • bezpłatnej karty elektronicznej dostarczanej przez EPO.


Do dokonywania zgłoszeń:

 • bezpośrednio do Europejskiego Urzędu Patentowego można użyć bezpłatnej karty elektronicznej dostarczanej przez EPO;
 • bezpośrednio do Biura Międzynarodowego WIPO można użyć aplikacji PCT-SAFE (więcej na stronach WIPO).

 
Jak zarejestrować certyfikat w UPRP?

Przed rozpoczęciem rejestracji należy upewnić się czy:

 • są zainstalowane wszystkie niezbędne sterowniki;
 • karta jest prawidłowo włożona do czytnika;
 • certyfikat jest zarejestrowany za pośrednictwem przeglądarki Firefox lub Chrome.


W celu dokonania rejestracji należy wypełnić formularz na stronie rejestracyjnej, po uprzednim wybraniu swojego certyfikatu i wpisaniu numeru pin w odpowiednie pole.  

Poprawne zarejestrowanie certyfikatu umożliwia dostęp do usługi – dokonywania zgłoszeń do UPRP poprzez aplikację eOLF.

Formaty dokumentów w zgłaszaniu online akceptowane przez UPRP:
(Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, Dz.U. 2012 poz. 526 z poźn. zm.)

 • .tiff (.tif) – Tagged Image File Format – pliki typu .tif;
 • .doc – dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .doc – standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu;
 • .rtf wersja 1.6 – Rich Text Format Specification – dokumenty w postaci sformatowanego tekstu jako pliki typu .rtf;
 • .pdf wersja 1.4 – Portable Document Format – Dokumenty tekstowo-graficzne jako pliki typu .pdf w wersji 5 przeglądarki Adobe Reader – standard obowiązuje wyłącznie dla odczytu dokumentu;
 • .txt – dokumenty w postaci czystego (niesformatowanego) zbioru znaków zapisanych w standardzie Unicode UTF-8 jako pliki typu .txt;
 • .xml – dla wykazu sekwencji nukleotydów i aminokwasów zgodnego z normą WIPO ST.26.


Formaty kompresji dokumentów akceptowane przez UPRP:

 • .zip – Zip file format – format kompresji plików.


Pomoc:
W celu otrzymania pomocy przy prawidłowej konfiguracji aplikacji Online Filing, należy skontaktować się ze wsparciem technicznym eOLF w UPRP.