Słowo Definicja
EURO-PCT

Procedura międzynarodowa (PCT) przed Europejskim Urzędem Patentowym (EPO).

PCT

Układ o współpracy patentowej, z ang. Patent Cooperation Treaty, porozumienie międzynarodowe pozwalające ubiegać się o patent lub prawo ochronne na wzór użytkowy w wielu państwach lub regionach za pomocą jednej procedury międzynarodowej (jednego zgłoszenia).