Lista rzeczników patentowych

Rzecznik patentowy to osoba, która ukończyła studia techniczne lub prawnicze i świadczy pomoc prawną i techniczną podmiotom gospodarczym, jednostkom organizacyjnym oraz osobom fizycznym w sprawach własności przemysłowej.

Zawód rzecznika patentowego, podobnie jak zawód adwokata i radcy prawnego jest wolnym zawodem oraz należy do zawodów zaufania publicznego. Rzecznika patentowego obowiązuje tajemnica zawodowa w zakresie wszystkich przedstawionych mu w faktów w trakcie wykonywania powierzonych czynności w zakresie udzielonego pełnomocnictwa.

Ogół rzeczników patentowych i aplikantów rzecznikowskich tworzy Polską Izbę Rzeczników Patentowych, będącą samorządem zawodowym powołanym do reprezentowania jej członków, sprawowania pieczy nad właściwym wykonywaniem zawodu i dla jego ochrony.