Słowo Definicja
Rzecznik patentowy

Osoba zawodowo świadcząca pomoc w sprawach własności przemysłowej.