Publikacje

Publikacje Urzędu Patentowego RP

Publikacje Urzędu poświęcone są tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej oraz procedurom obowiązującym w Urzędzie. Kierowane są zarówno do środowisk profesjonalnie zajmujących się ochroną własności przemysłowej, jak i do osób szukających podstawowych informacji w tej dziedzinie.

Znajdziesz tu wydawnictwa oficjalne:

  • Biuletyn Urzędu Patentowego (BUP), do 31 grudnia 2016 roku był wydawnictwem jednolitym wydawanym jako dwutygodnik. Od 1 stycznia 2017 roku zmienił się sposób publikacji Biuletynu Urzędu Patentowego. Został on podzielony na:

- Biuletyn Urzędu Patentowego. Znaki towarowe (tygodnik), w którym zamieszczane są ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych i sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego,

- Biuletyn Urzędu Patentowego. WynalazkiWzory użytkowe (dwutygodnik od numeru 1/2017, tygodnik od numeru 14/2021), w którym zamieszczane są ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazkówwzorów użytkowych,

a także przeszukiwalne teksty (w formie załączników do poszczególnych numerów WUP):

Znajdziesz tu też wydawnictwa o charakterze informacyjnym, edukacyjnym, promującym ochronę własności przemysłowej oraz przybliżające działalność Urzędu Patentowego:

Ww. publikacje dostępne są w formie plików .pdf. Do przeglądania treści zamieszczonych powyżej publikacji należy posiadać zainstalowane oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.

Urząd Patentowy prowadzi również sprzedaż wydawnictw książkowych, przewodników, poradników zawierających aktualne przepisy prawne dotyczące ochrony własności przemysłowej w Polsce i na świecie oraz pogłębiających wiedzę o ochronie własności przemysłowej.

Wszelkich informacji dotyczących publikacji Urzędu udziela:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
tel.: (22) 579 01 07, 579 02 24
e-mail: wydawnictwa@uprp.gov.pl