Publikacje

Publikacje Urzędu Patentowego RP

Publikacje Urzędu poświęcone są tematyce związanej z ochroną własności przemysłowej oraz procedurom obowiązującym w Urzędzie. Kierowane są zarówno do środowisk profesjonalnie zajmujących się ochroną własności przemysłowej, jak i do osób szukających podstawowych informacji w tej dziedzinie.

Znajdziesz tu:

  • Biuletyn Urzędu Patentowego (BUP), do 31 grudnia 2016 roku był wydawnictwem jednolitym wydawanym jako dwutygodnik. Od 1 stycznia 2017 roku zmienił się sposób publikacji Biuletynu Urzędu Patentowego. Został on podzielony na:

- Biuletyn Urzędu Patentowego. Znaki towarowe (tygodnik), w którym zamieszczane są ogłoszenia o zgłoszeniach znaków towarowych i sprzeciwach wniesionych wobec zgłoszenia znaku towarowego,

- Biuletyn Urzędu Patentowego. WynalazkiWzory użytkowe (dwutygodnik od numeru 1/2017, tygodnik od numeru 14/2021), w którym zamieszczane są ogłoszenia o zgłoszeniach wynalazkówwzorów użytkowych,

Wszystkie ww. publikacje dostępne są w formie bezpłatnych, przeszukiwalnych plików .pdf z dołączonymi zakładkami umożliwiającymi szybki dostęp do poszczególnych rozdziałów i podrozdziałów publikacji.

Do przeglądania treści publikacji należy posiadać zainstalowane oprogramowanie Adobe Acrobat Reader.

Wszelkich informacji dotyczących publikacji Urzędu udziela:

Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej
tel.: (22) 579 01 07, 579 02 24
e-mail: wydawnictwa@uprp.gov.pl